Gartner

Din praktik som gartnerelev i Københavns Kommune.

beskrivelse af praktikforløb er under udarbejdelse