Fraværssamtale

Du vil blive indkaldt til en fraværssamtale, hvis du har haft tre fraværsperioder eller 14 dages sammenhængende fravær.

Hvis du har været syg i mere end 14 dage, eller hvis du har haft tre fraværsperioder på din skole eller i din praktik, bliver du indkaldt til en sygefraværssamtale hos Uddannelse København.

Loven om sygedagpenge siger, at vi skal indkalde dig senest fire uger efter den første dag, du ikke kom på arbejde.

Hvis du er så syg, at du ikke kan møde op til samtalen, vil den i stedet foregå telefonisk.

Hvis du har været sygemeldt i mere end 14 dage, skal du have en varighedsattest fra din læge. En varighedsattest er en udvidet lægeerklæring, hvor lægen skal oplyse, hvor længe han eller hun tror, du vil være syg. Du skal ikke oplyse os om, hvad du fejler. Hvis du ikke kan nå at aflevere varighedsattesten inden for den fastsatte frist, skal du endelig tage kontakt til Uddannelse København

Hvis du er indkaldt til en sygefraværssamtale, kan du tage en person, som du er tryg ved, med til samtalen.

Det er vigtigt at have løbende kontakt og en god dialog mellem dig og din vejleder/ kontaktlærer i hele sygefraværsperioden. Det gør det muligt at finde løsninger på, hvordan du bedst, hurtigst og lettest kan vende tilbage til din uddannelse.

Hvis du bliver syg, mens du er i praktik, skal du kontakte din praktik for at give besked om fraværet. Hvornår du senest skal kontakte din praktik, afhænger af lokale forhold. Så det er vigtigt, at du kender reglerne for sygemelding, der hvor du er i praktik.

Hvis du bliver syg, mens du er i skole, skal du kontakte skolen.