Ferie

Regler for ferie under praktik og uddannelse.

Som elev har du som udgangspunkt ret til 6 ugers ferie, men det afhænger af hvornår på året du er ansat. Uddannelse København betaler din ferie, hvis du ikke har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver.

 

Ny ferielov 2020

På det kommunale arbejdsmarked er ferierettigheder for elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser omfattet af § 42 i nugældende ferieaftale. Overgangsordningen omfatter imidlertid også elever i kommunen. Elever, der tiltræder i perioden den 1. maj til den 30. juni 2020, vil derfor i udgangspunktet have ret til 16,64 betalte feriedage. Disse dage kan benyttes i perioden den 1. maj til den 30. september 2020. Hvis de 16,64 feriedage ikke er afholdt inden den 31. august 2020 – eller de ikke inden dette tidspunkt er aftalt eller varslet til afholdelse i september 2020 – mister man disse feriedage. Hvis årsagen til den manglende afholdelse skyldes en lovlig feriehindring, gælder der dog særlige regler.

I tillæg til de 16,64 dage, har elever, der er tiltrådt i førnævnte periode, også ret til 6. ferieuge (5 betalte feriedage, som kan benyttes i perioden den 1. maj 2020 til den 30. april 2021)