Betaling for deltagelse på ture

Hvis der er mødepligt til en tur, må egenbetalingen ikke være større end 50 kroner om dagen

En skole kan kræve betaling for deltagelse på ture, der indgår som en del af undervisningen, men hvis der er mødepligt, må deltagerbetalingen højst være 50 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager.

Du får ikke overbetaling, selvom en tur strækker sig ud over normal arbejdstid. Du skal altså gøre op med dig selv, om du alligevel vil med. Men forhåbentligt vælger du at tage med både for at få en god oplevelse, og fordi ture er meget lærerige.

 

Særligt for kontorelever

Kontorelever som tager på studietur, får udbetalt diæter med lønnen, inden de tager afsted.