Barns første og anden sygedag

Ved barns første og anden sygedag har du mulighed for at blive hjemme med løn.

Hvis dit barn bliver sygt, har du mulighed for at blive hjemme og passe barnet på den første og anden sygedag og alligevel få løn. Men kun hvis:

  • Arbejdspladsen kan undvære dig
  • Barnet er under 18 år, og opholder sig hos dig
  • Du er nødt til at blive hjemme af hensyn til barnet

Det er selvfølgelig dit barns tarv, der er afgørende.

Barnet skal opholde sig hos dig, men behøver ikke at have folkeregisteradresse hos dig. Også ”bonus-forældre” kan holde barnets første og anden sygedag, men det kræver, at du har fortalt din arbejdsplads, at du er ”bonus-forælder”.